Visualisoinnin tarkkuustason määrittely

Visualisointiprojekti käynnistetään kartoittamalla hankkeen tarpeet ja reunaehdot sekä määrittelemällä toteutuksen laajuus ja tarkkuustaso. Visualisointituotteemme ovat skaalattavissa sopiviksi erikokoisiin hankkeisiin ja budjetteihin suunnittelu- ja palvelualoista riippumatta.

esisuunnittelutasoinen malli

Esisuunnittelutaso

Esisuunnittelutasoinen visualisointipalvelu soveltuu erityisesti hankkeiden alku- ja ideointivaiheisiin, jolloin lähtö- ja suunnitteludatan määrä on vielä suhteellisen vähäinen ja palvelun tuottaminen on tarpeen tapahtua yleispiirteisellä tasolla, nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Hankkeen alkuvaiheen ideat ja vaihtoehtovertailut on useimmiten tarkoituksenmukaisinta esittää esisuunnittelutasoa kuvaavalla tarkkuudella, jolloin visuaalinen esitys pyrkii vastaamaan juuri sen hetkistä suunnittelu- ja päätöksentekotilannetta.

Esisuunnittelutason visualisointiesitysten yhtenä tarkoituksena on jättää tilaa sekä katsojan mielikuvitukselle että tarkemman tason jatkosuunnittelulle.

luonnostasoinen malli

Luonnostaso

Luonnostasoinen visualisointi soveltuu hankkeessa suunnitteluvaiheeseen, jossa esim. tarkentuneiden lähtötietojen ja vaihtoehtovertailujen seurauksena on päädytty edistämään tiettyä suunnitteluratkaisua.

Visuaalisessa esityksessä sekä suunnitelman toiminnot, muodot, yksityiskohdat että materiaalien toistuminen ovat tarkentuneet esisuunnitteluvaiheen jälkeen. Tarkkuustasolle tyypillistä kuitenkin on, ettei visualisointi perustu vielä toteutustasoisiin suunnitelmiin ja tarkkoihin tietomalleihin.

Useimmissa pienissä ja keskisuurissa hankkeissa luonnostasoa kuvaava visualisoinnin tarkkuus on riittävä sekä informatiivisuutensa puolesta että myös suunnitelman hyväksyttävyyden ja päätöksenteon kannalta. Kustannustehokkaasti toteutettavat luonnostason visualisoinnit toimivat hyvin myös hankkeiden ennakkomarkkinoinnin tarkoituksiin.

reaalitasoinen malli

TIETOMALLI- JA REAALITASO

Tietomalli- ja reaalitasoisen visualisoinnin tarkoituksena on tarjota tarkka mielikuva suunnitellusta tuotteesta tai palvelusta.

Tyypillistä on, että visualisointi perustuu tarkkaan ja kattavaan lähtötieto-, suunnittelu- ja tietomallidataan. Lisäksi toteutuksessa pyritään hyödyntämään visuaalisesti ja detaljeiltaan korkeatasoisia aineistoja ja kuvastoja. Pääasiassa prosessien loppuvaiheissa toteutettavat tarkat, näyttävät ja korkeatasoiset visualisoinnit toimivat erityisesti hankkeiden päätöksenteon ja markkinoinnin tarkoituksiin. Tiedon ja mallinnuksen korkea tarkkuustaso mahdollistaa esim. luotettavien ja realististen vaikutusarviointien laatimisen.

Tietomalli- ja reaalitason visualisoinnin pyrkimyksenä on usein tarjota mahdollisimman todentuntuinen ja realistinen lopputulos, jota voidaan entisestään edistää tarjoamillamme virtuaali- ja lisätyn todellisuuden (AR/VR) palveluilla ja laitteistoilla.

Referenssit