Vt 3 Kannelmäki-Kaivoksela ja Kuninkaantammen eritasoliittymä

Ratkaisuja ruuhkaiselle sisääntuloväylälle

Hämeenlinnanväylä (Vt 3) on vilkkaasti liikennöity pääkaupunkiseudun sisääntuloväylä. Se kärsii ruuhkista mm. Kannelmäen ja Kaivokselan eritasoliittymien välillä.

Hankkeessa tehtiin tie- ja katusuunnitelmat valtatielle 3 välillä Kannelmäki-Kaivoksela sekä Kuninkaantammen eritasoliittymään. Suunnitelman tavoitteena oli parantaa henkilöauto- ja joukkoliikenteen sekä jalankulun ja pyöräilyn sujuvuutta ja turvallisuutta. Lisäksi hankkeella oli maankäyttöön, ympäristöön ja melusuojaukseen liittyviä tavoitteita. Tilaajina olivat Uudenmaan ELY-keskus, Helsingin kaupunki ja Vantaan kaupunki.

Visualisointi osana hankkeen esittelyä

Suunnitelmaluonnosten havainnollistamiseksi tehtiin esittelyvideo, jonka avulla alueella tapahtuvasta muutoksesta voitiin informoida asukkaita visuaalisesti ja tehokkaasti. Videon pohjaksi tehdyssä 3d-mallissa hyödynnettiin suunnitteluaineiston lisäksi Helsingin 3d-kaupunkimallia. Näin lopputulos vastasi todellista tilannetta mahdollisimman hyvin.

Esittelyvideo oli osa hankkeen virtuaalista esittelytilaisuutta. Lisäksi 3d-mallista tuotettiin havainnekuvia tiedottamista varten.

Referenssit