Kempeleen matkailualue Zeniitti

Zeniitti on Kempeleen uusi matkailu- ja virkistysalue, joka rakentuu käytöstä poistetulle louhosalueelle. Rambollin toteuttama 360⁰-virtuaalimallinnus esittelee uusiokäyttöön otettavan alueen mahdollisuuksia sijoittajille, toimijoille sekä kuntalaisille. Kattava visuaalinen virtuaalikierros perustuu ilmakuvauksiin ja asemakaavan pohjalta tehtyihin visualisointeihin.

Kempeleen kunnan merkittävä matkailu- ja aluehanke etenee vaiheittain v. 2019–2030. Lähes sadan hehtaarin kokoisen alueen vetovoimaa lisää hyvä saavutettavuus valtatien 4 varrella ja lähellä juna- ja lentoasemia. Zeniitin läheisyydessä ovat Kempeleen kasvavat asuinalueet.

Alue uusiokäyttöön kestävän kehityksen mukaisesti

Zeniitti toteutetaan kestävän kehityksen mukaisesti siten, että alue saadaan viihtyisään hyötykäyttöön. 360⁰-visualisointi havainnollistaa merkittävän kokoisen alueen mahdollisuuksia. Valmistuttuaan alueella liikkumista helpottavat parannetut pyöräliikenteen ja jalankulkijoiden väylät, virkistysreitit ja hiihtoladut. Keskellä aluetta oleva 10 hehtaarin kalliojärvi maisemoidaan ympäristöineen, johon on suunnitteilla uimaranta ja näköalareitti.

Mittava alue mahdollistaa hotellit, mökkimajoituksen sekä liikuntakohteet. Rakentamisen edistyessä puustoa pyritään säilyttämään ja aurinkopaneeleita ohjataan käyttämään mahdollisuuksien mukaan. Monipuolinen kohde palvelee matkailijoiden lisäksi lähialueen kouluja sekä yrityksiä.

Matkailualueen markkinointi edellyttää näyttävää kuvamateriaalia

Kempeleen kunta osasi kääntyä Rambollin puoleen aluetta havainnollistavan visualisointitarpeen kanssa. Visuaaliselle mallinnukselle asetettiin kaksi selkeää tavoitetta. Mallinnuksen tuli soveltua matkailukohteen markkinointiin mahdollisille uusille toimijoille. Tämä edellyttää laadukasta, näyttävää ja tarkkuudeltaan totuudenmukaista kuvamateriaalia. Toinen tavoite on viestiä ison alueen rakentumisesta kuntalaisille. Merkittävän kokoisena alueena Zeniitti on oleellinen osa kuntalaisten palveluja.

– Rambollin toteuttaman virtuaalimallinnuksen avulla kuntalaiset näkevät, mitä on valmistumassa vaiheittain nykytilanteesta tulevaan. Olemme saaneet todella paljon hyvää palautetta mallinnuksen konkretiasta, joka perustuu ilmakuvauksiin ja asemakaavaan. Myös Zeniitin lähistölle rakentuvat asuinalueet kiinnostavat kuntalaisia, kertoo Kempeleen elinvoimajohtaja Miia Marjanen.

Visualisointi on monipuolisesti käytössä koko hankkeen ajan

Helppokäyttöinen visualisointimallinnus helpottaa hankkeesta viestimistä eri yhteyksissä ja tapaamisissa.  Virtuaalimallinnusta esitellään myös kosketusnäytöllisen taulunäytön avulla tapahtumissa. Mallinnuksen suunnittelussa syntyneitä kuvia on jatkohyödynnetty kunnan verkkosivustolla. Syksyllä 2022 avattavalla kohteen verkkosivustolla osoitteessa zeniittikempele.fi julkaistaan alueesta tehty ylilentovideo.

– Mallinnus helpottaa keskusteluja sidosryhmien kanssa. Mallinnusta voi näyttää vaikka omalta puhelimelta, Marjanen jatkaa.

Drone-kuvauksien avulla oikea maisema mallinnuksen perusteena

Rambollin suunnittelema 360⁰-virtuaalikierros esittelee alueen eri toiminnot sekä ajallisen rakentumisen. Esitystavan innostavuuteen sekä totuudenmukaiseen tarkkuuteen on panostettu.

  • Mallinnus on tehty asemakaavan, rakennemallin ja ilmakuvauksien perusteella.
  • Drone-ilmakuvaukset näyttävät nykytilanteen ja ovat mallinnuksen maisemien perustana.
  • Virtuaalikierroksen 360⁰-panoraamakuvat on toteutettu 3D-mallinnuksen avulla.
  • Mallinnuksen toteuttamisessa on hyödynnetty monipuolisesti visuaalisia suunnitteluohjelmistoja, kuten Autodesk Infraworks, Sketchup ja 3D Vista.

– Saimme paljon innostavia ideoita visualisoinnin suhteen Kempeleen edustajilta. Olemme saaneet hyvää palautetta mallinnuksen hyödynnettävyydestä eri käyttöyhteyksissä, kertoo mallinnuksen suunnitellut suunnittelija, rakennusarkkitehti Laura Kämäräinen Rambollilta.

 – Yhteistyö on toiminut todella jouhevasti ja Rambollissa on tehty hyvää työtä. Mallin käytettävyys ja sen sisällä liikkuminen toimivat hienosti ja lopputulos ylitti odotuksemme, Miia Marjanen summaa.

Yhteistyö on toiminut todella jouhevasti ja Rambollissa on tehty hyvää työtä. Mallin käytettävyys ja sen sisällä liikkuminen toimivat hienosti ja lopputulos ylitti odotuksemme

Referenssit