Tourujoen kunnostus

Jyväskylän Tourujoen kunnostushankkeen tavoitteena on palauttaa joki vesivoimalan toiminnan päättymisen jälkeen mahdollisimman luonnonmukaiseen tilaan, mahdollistaa vaelluskalojen nousu ja lisääntyminen sekä kehittää joen virkistyskäyttömahdollisuuksia. Alueen kulttuurihistorialliset arvot tulevat säilymään jokimaisemassa.

Rakentamisen arvioidaan alkavan vuonna 2021. Alustava arvio rakentamisen kestosta on 2-3 vuotta.

Suunnitelman lopputulos heti näkyväksi visualisoinnin avulla

Alueesta mallinnetulla videolla käydään läpi joen kunnostuksen pääkohdat Kankaan alueelta Palokkajärvelle, jolle kunnostustoimenpiteet kohdistuvat. Video havainnollistaa hyvin myös joen varrelle rakennettavaa virkistysaluetta.

Ymmärrettävällä tavalla tiedotettu lopputulos helpottaa hankkeen hyväksymistä. Kun voidaan luvata että hyvää kannattaa odottaa, on myös alueen asukkaiden helpompi suhtautua väliaikaisiin rakentamisen vaiheisiin.

 

Video havainnollistaa hyvin kuinka Tourujoen jo lähtökohdiltaankin poikkeuksellisen rohkea kestävän kehityksen hanke luo parempaa ympäristöä niin ihmisille kuin eläimille.

Referenssit