Lieksanjoen silta

Lieksanjoen vanha silta oli tullut tiensä päähän

1920-luvulla rakennettuun maamerkiin tehtyjen kuntotutkimusten perusteella vanhaa siltaa ei kannattanut kunnostaa, joten huonokuntoinen silta on päätetty uusia. Historiallinen ja harvinainen silta ja sen purkamisaikeet herättivät kuntalaisissa paljon tunteita ja eriäviä mielipiteitä.

Sillan uusimisaikeet aiheuttivat vilkasta julkista keskustelua ja ennakkoluuloja uuden sillan ulkonäköön liittyen. Uuden sillan suunnittelu päätettiin käynnistää kolmen uuden siltavaihtoehdon yleissuunnittelulla.

Visualisoinnilla uudet siltavaihtoehdot herätettiin henkiin

Yleissuunnitelman yhteydessä suunnittelualueesta laadittiin havainnemalli, jossa siltavaihtoehtoja voi tutkia vapaasti ympäristössä liikkuen sekä eri kuvakulmista lähentämällä ja laajentamalla kuvaa. Mallinnuksessa hyödynnettiin ja yhdisteltiin kantakarttoja, drone-kuvaa, maanmittauslaitoksen avointa dataa sekä olemassa olevan sillan suunnitelmakuvia.

Helposti ymmärrettävät mallinnukset kirvoittivat positiivista, hanketta eteenpäin vievää keskustelua.

Avointa keskustelua ja selkeä yhteisymmärrys

Tilaajan edustajat ja sidosryhmät olivat varauksettoman tyytyväisiä havainnemalliin ja hanketta lähdettiin edistämään julkisella tiedottamisella. Siltavaihtoehdot mallinnettiin myös ilta- ja erikoisvalaistukset. Tiedottamisessa hyödynnettiin myös havainnemallista laadittuja videoanimaatioita. Videoanimaatiot jaettiin myös kaupungin some-kanavissa, jossa kuntalaiset saivat kommentoida suunnitelmia.

Referenssit