Laajasalontien katu- ja rakennussuunnittelu

Laajasalontie muuttuu kaupunkibulevardiksi

Laajasalontie muuttuu tulevien vuosien aikana Koirasaarentien ja Yliskyläntien välillä puistokaduksi, eli kaupunkibulevardiksi. Tie on luonteeltaan pääkatu, joka liittää alueen autoliikenteen muuhun Helsingin katuverkostoon. Muutos on suuri verrattuna tien nykyiseen tilaan, jossa se on ainoastaan autoliikenteen käytössä.

Kaupunkibulevardin valmistuttua kokonaisuudessaan sen keskiosuudella tulee kulkemaan Kruunusillat-pikaraitiotie. Tämän lisäksi kevyenliikenteen olosuhteet paranevat tien molemmin puolin rakentuvien Baana -tasoisten pyöräteiden ja jalankulkuyhteyksien myötä, tien yleisilme muuttuu korkeatasoisemmaksi ja katupuuistutusten myötä yleisilme on myös vehreämpi.

Laajasalontie, kuvasovite

Suunnitelmista havainnekuviksi

Ramboll laati alueelle muutosten toteuttamiseen tarvittavat katu- ja rakennussuunnitelmat. Raitiotien pysäkkien suunnittelu sisältyi toimeksiantoon, mutta kiskoalueen tarkempi suunnittelu puolestaan ei ollut osa toimeksiantoa.

Muutosten havainnollistamiseksi ja hahmottamisen helpottamiseksi katusuunnitelmien pohjalta laadittiin 3d-malli, joka sovitettiin alueen nykytilaa esittävään ilmakuvaan. Ilmakuvasovitteen lisäksi alueelta laadittiin toinenkin visualisointi havainnollistamaan kaupunkibulevardin tuntumaa käyttäjän näkökulmasta.

Tilaaja tulee käyttämään havainnekuvia myös viestinnässä alueen rakentumisen yhteydessä.

Referenssit