Joensuun Penttilänrannan venesataman alue

Suunnitelmien muutos kaupungin parhaalla paikalla

Penttilänrannan venesataman jo kertaalleen suunnitellun alueen toteutus oli viivästynyt jo useilla vuosilla. Vanhentuneet suunnitelmat haluttiin uusia voimassa olevan kaavan puitteissa. Toteutuksella oli kiire, sillä mahdollisille hyväksymismenettelyn aikaisille valituksille ei ollut aikaa, koska alueelle kuuluvien tonttien myynti oli jo käynnissä.

Visuaalinen havainnemalli

Uuden yleissuunnittelun yhteydessä kohteesta päätettiin laatia visuaalinen havainnemalli. Havainnemallinnus edistää ja varmistaa suunnittelijan ja tilaajan yhteisymmärryksen suunnitteluratkaisuissa. Mallinnus nopeuttaa myös itse suunnitteluprosessia ja tilaajaorganisaation hyväksyttämismenettelyä. Turhien, tiedon ja ymmärryksen puutteesta johtuvien valitusten määrä väheni merkittävästi.

Alueen selkeä ja kirkas tulevaisuus

Työn tuloksena oli virtuaalinen ja interaktiivinen havainnemalli, jonka avulla on helppo hahmottaa alueen kokonaiskuva. Tätä mallia hyödynnettiin myös alueen tonttimyynnin ja asuntomarkkinoinnin tukena. Malleista voi hahmottaa esimerkiksi asuntojen näköalat Pielisjoelle.

Referenssit