Joensuun keskustan asemanseutu ja Sairaalakatu – Torikatu

Kehittyvän kaupungin rakennustöissä haasteita

Joensuun kaupungin ydinkeskustaa on saneerattu voimakkaasti useiden vuosien aikana. Uusia, strategian mukaisia ratkaisuja esiteltäessä kaupunki on päättänyt tehostaa tiedottamista mm. visualisoinnin keinoin.

Koko alueen kattava visualisointi kaikkien käytössä

Tiedottamiseen haluttiin selvä parannus, minkä vuoksi suunnittelukohteista on luotu visuaalinen havainnemalli kuvaamaan nykytilannetta sekä uusia suunnitelmia. Havainnemallinnuksia on hyödynnetty mm. yleisö- ja sidosryhmätilaisuuksissa sekä suunnitelmien nähtävillä olon aikana. Tilaisuuksissa, joissa havainnemalli on ollut käytössä, keskusteluilmapiiri on ollut poikkeuksellinen, avoin ja ratkaisukeskeinen. Asukkaita osallistettiin ja he kokivat voivansa vaikuttaa asioihin.

Yhteisöllisyyttä ja hiljaista tietoa

Havainnemallin avulla saatavat hyödyt kirkastuivat kerralla kaikille osapuolille. Keskustan suunnitelmat olivat helposti tarkasteltavissa niin alueen asukkaiden kuin taloyhtiöidenkin näkökulmasta ja asukkaat pääsivät vaikuttamaan alueen kehittämiseen yhdessä. Taloyhtiöiden edustajat aktivoituivat uudistamaan omia kiinteistöjään sekä näitä ympäröiviä alueita samanaikaisesti hankkeen etenemisen kanssa.

Kerrankin on suunnitelma, josta maallikkokin ymmärtää jotain

Referenssit