Joensuun alueen jätevesien puhdistusprosessi

Monimutkaisen prosessin tekeminen ymmärrettäväksi

Joensuun ja ympäristökuntien lähes 90 000 asukkaan jätevedet käsitellään kolmella jätevedenpuhdistamolla, ja käsitellyn jäteveden määrä on noin 7 miljoonaa kuutiota vuodessa. Yksi Joensuun jätevedenpuhdistamoista on Kuhasalon puhdistamo, jonka kautta kulkee keskimäärin 19400 m3 vettä vuorokaudessa.

Nykyaikainen puhdistamo on monivaiheinen kokonaisuus, jonka toiminnasta maallikolla on harvoin kovin tarkkaa käsitystä. Koska puhdistamolle järjestetään paljon vierailuja alan opiskelijoiden ja ammattilaisten ryhmille sekä koululaisille, on prosessin esittäminen ymmärrettävä äärimmäisen tärkeää ja tehokasta.

Visualisointiprojektiin haasteensa toivat myös runsas luonnon peruselementtien mallinnus: veden, ilmauksen, painovoiman, pyörteen ja kappaleiden keskinäisten vuorovaikutusten esittäminen.

Animaatio näyttää, mitä jätevesipuhdistamon seinien sisällä oikeasti tapahtuu

Kohde dokumentoitiin laserkeilaamalla, jotta saatiin ajantasainen tieto paitsi visualisointia, myös ylläpitoa ja tulevia suunnittelutöitä varten. Visualisoinnin esitysmuodoksi valittiin animoitu, tekstiselitteillä täydennetty video. Kohde jaettiin helposti ymmärrettäviin kokonaisuuksiin ja osa-alueiden oleelliset toiminnot kiteytettiin animaatioiksi yhdessä laitossuunnittelijan kanssa. Perusajatuksena oli, että visualisoinnin pitää antaa hyvä yleiskuva aihetta tuntemattomalle, mutta tarjota myös asiantuntijaa kiinnostavaa yksityiskohtaista tietoa kiinnostavassa muodossa.

Visualisointi havainnollistaa, miten jätevesiämme käsitellään

Työn lopputuloksena oli helposti lähestyttävä esittely pitkälle viedystä laitosprosessista. Viiden ja puolen minuutin pituiseen videoon on tiivistetty paljon asiaa, ja eri vaiheet tulevat selkeästi esille. Video sopii hyvin näytettäväksi laitoksella vieraileville ammattilais- ja opiskelijaryhmille. Lisäksi se tarjoaa verkkojulkaisuna yleissivistystä siitä, mitä jätevesillemme tapahtuu viemäriin päätymisen jälkeen. Videon katsottuaan ymmärtää, että jätevesien puhdistamisen eteen tehdään paljon työtä.

Tyylikäs ja hyvä tapa kertoa monimutkaisesta prosessista

Referenssit