Liuskaluodon ja Liuskasaaren ideasuunnitelmat

Liuskaluodon toimijat saman katon alle

Suunnittelukohteena olevat Liuskasaari ja Liuskaluoto sijaitsevat Helsingin Merisatamassa, Kaivopuiston edustalla. Toimeksiannon tilaajana toiminut Pursiseura HSS harjoittaa alueella purjehdusseura- ja vierasvenesatamatoimintaa. Lisäksi alueelle sijoittuu mm. ravintola- ja kahvilatoimintaa sekä huoltoasema. Liuskasaari ja Liuskaluoto ovat Uunisaaren ohella vilkkaita kesäkohteita jatkuvan mantereen välisen lauttayhteytensä vuoksi.

Työn tavoitteena oli luoda kokonaissuunnitelma, joka huomioi laaja-alaisesti sekä eri toimijoiden tarpeet että selkeyttää ja parantaa toimintojen jäsentymistä ja käytettävyyttä alueella. Liuskaluodon osalta suunnittelun yhdeksi lähtökohdaksi ja teemaksi muodostui yhteisöllisyys sekä eri toimintojen sovittaminen yhteen rakennuskokonaisuuteen. Liuskasaareen osalta toimeksianto kohdistui uuden monitoimihallirakennuksen sekä paviljonkirakennuksen suunnitteluun.

Monipuolista palveluntarjontaa

Laadimme alueen jatkosuunnittelua ja asemakaavoitusta sekä nykyisiä toimijoita monipuolisesti palvelevan maankäytön ja arkkitehtuurin viitesuunnitelman. Rambollin visualisointipalvelut olivat työn varhaisesta vaiheesta alkaen kiinteä osa arkkitehtisuunnittelua ja rakennuskokonaisuuden muotoilua. Toteutimme alueesta monikäyttöisen virtuaaliympäristön, web-pohjaisen virtuaalikierroksen, kameraajoja, havainnekuvia sekä julkisivu-, leikkaus- ja kaaviokuvia. Hankkeen aikana laaditut visualisointimateriaalit toimivat prosessin aikana ja jälkeen suunnitelmien havainnollistamisen ja markkinoinnin tarkoituksiin sekä vuorovaikutuksen ja sitouttamisen edistämiseen.

 

Merimaisemaa kunnioittavaa arkkitehtuuria

Suunnittelun lopputuloksena syntyi suomalaista korkeatasoista puurakentamista edustava, arkkitehtuuriltaan puhdaslinjainen ja omalaatuinen sekä Helsingin Merisataman herkkään saaristomaisemaan sovitettu rakennuskokonaisuus.

Referenssit